Welkom

Op 10 mei 1940 begon voor Nederland en ook voor de militairen en bewoners in en om Westervoort de Tweede Wereldoorlog. Zo dicht bij de grens was de vijand al snel in zicht. Hoewel de Nederlandse militairen niet volledig overrompeld waren, er waren immers duidelijke waarschuwingen geweest en de paraatheid was naar omstandigheden vrijwel optimaal. Toch was de Duitse inval onverwachts en overweldigend.

Mislukte overval

Toen de geplande overval op de bruggen bij Westervoort om 2.45 uur was mislukt en de bruggen waren opgeblazen, moest de oversteek van de IJssel gemaakt worden door de SS met rubberbootjes.

Fort Westervoort onder vuur

Met de bepaald hachelijke onderneming kon pas worden gestart als alle Nederlandse vuurmonden in het Fort Westervoort en de kazematten en versterkingen langs de westoever waren uitgeschakeld. Nadat de artillerie en de zware wapens rond 6.30 uur de verdedigers murw hadden geslagen, konden de eerste aanvallers rond 9.15 uur de oversteek maken.

Verdedigingslinie opgerold

Ze schakelden met korte acties de overgebleven verdedigers uit waardoor steeds meer eenheden met rubberboten de IJssel konden passeren. In de middag werd een pontonbrug gelegd en kon zwaardere materieel naar het Westen vloeien waar de strijd bij de Grebbeberg. Onder het kopje strijd in hoofdlijnen vindt u een beknopte weergave van de gebeurtenissen van dit deel van de IJssellinie-Zuid en het vak van het 22e Grensbataljon.

Over de site

Ik ben overtuigd van de gedachte dat informatie over mei 1940 gedeeld moet worden en dat die informatie niet wordt afgeschermd. Deze site hoopt daar mede aan bij te dragen. Daarom een algemene oproep om informatie te verschaffen rond de gebeurtenissen en de meidagen 1940 in, rondom en ten oosten van Westervoort. De gevechtsverslagen en standaard boekwerken zijn beschikbaar. Het gaat dan met name om detailinformatie, beeldmateriaal of tot nu toe algemeen onbekende informatie. In dat geval het verzoek om contact te zoeken met info@grebbeberg.nl onder verwijzing naar Joost Bruinsma.

Westervoort ligt in Oost-Nederland, ten oosten van Arnhem, bij de rode stip. De blauwe lijnen zijn de grote rivieren, de rode lijn de IJssellinie.