Home Verhaal Fotoboek Discussiegroep

Personen : M.J.M. Gemmeke

Mathieu Joseph Marie Gemmeke

Alias: Peter

Geboortedatum

27-02-1898

Geboorteplaats:

Maastricht

Overlijdensdatum

28-01-1964

Verbonden aan:

AST Munster III/ F

Gerekruteerd door:

Richard Gerken

Lang: 1,76 cm. Gezet postuur, breed, breed voorhoofd, golvend grijs haar, blauwe ogen.


Mathieu Gemmeke woonde sinds sept. 1938 op de Vijzelstraat 74.

Hij was als inspecteur verbonden aan de politiedienst Amsterdam. Tevens was hij als reserve-officier verbonden aan het 8e Depot Bataljon. Op 24-1-1920 werd hij bevorderd tot 2e luitenant, op 24-1-1924 tot 1e luitenant en op 14-12-1938 tot kapitein.

Gemmeke schijnt in de jaren 20 reeds voor het eerst in contact te zijn gekomen met Gerken tijdens een bezoek aan Berlijn. (Loe de Jong, Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 2, p. 75)

Gerken legde in 1932 opnieuw contact met hem via Fastenrath en Max van Gelderen. Met Hans Nathan reisde Gemmeke in die periode naar Nordhorn. Gerken was met hen verder gegaan naar Berlijn. Daar verbleven ze enige tijd en werkte hij samen met Duitsers aan zijn boek Bommen op Nederland, dat in 1933 in Nederland verscheen. (verklaring Gerken d.d. 17-9-1946, CABR dossier van Olst 107772) Achteraf bezien is de titel van het boek, de intensieve Duitse samenwerking en de geschiedenis van mei 1940 (bombardement van Rotterdam en de dreiging van een bombardement van Utrecht) op zijn zachtst gezegd licht pikant.

Gemmeke en Gerken spraken elkaar na 1932 met enige regelmaat, ze waren beiden politiefunctionarissen; Gerken in Osnabrück en Gemmeke in Amsterdam; beiden hadden ze daarnaast een functie/rang bij hun krijgsmacht; beiden werkten ze daarnaast voor de Duitse Abwehr. Derhalve ligt het erg voor de hand het handelen van Mathieu Gemmeke grotendeels te verklaren uit dit contact.

Gemmeke schreef na een bezoek aan Amerika in 1933 "New York en de politie". Tevens vertaalde hij een boek van L.W. Holmes over corruptie en afpersing. Gemmeke publiceerde in 1933 het boek "Bommen op Nederland".

Gemmeke organiseerde april 1934 in Amsterdam cursussen voor de luchtbescherming en gas bescherming in samenwerking met het technisch-handelsbureau voorheen W. E. Mingramm.

Naast zijn werk inspecteur van politie Amsterdam, was hij als reserve-officier verbonden aan het 8e Depot Bataljon. Op 24-1-1920 werd hij bevorderd tot 2e luitenant, op 24-1-1924 tot 1e luitenant en op 14-12-1938 tot kapitein.

In augustus 1939 werd hij als commandant van één van de compagnieën van het 8e Depot Bataljon in Enkhuizen en later Bussum verantwoordelijk voor de opleiding van de manschappen van de lichting 1940 die in 1939 onder de wapenen waren gekomen.

Hij was tevens actief bij allerlei activiteiten waaronder de opening van het militair tehuis voor de 4e reserve Grenscompagnie in Leiden op 3 juli 1939. Franciscus Josephus Anthonius Gemmeke was commandant van deze compagnie. Hij was tevens de oudere broer van Mathieu en de vader van de bekende verzetstrijdster Jos Mulder- Gemmeke (verzetstrijdster en MWO-draagster) die dan dus een nicht van Mathieu was.

In de periode voor oktober 1939 had hij M. P. A. E. Lalieu (Emile) en A. van Olst als agent bij Gerken aangedragen. Lalieu had reeds tijdens een bezoek aan Frankrijk spionage activiteiten ontplooid. In oktober lag het uitvoerige materiaal klaar om naar Duitsland gebracht te worden.

Gezien zijn aanzienlijke rol in de uniformsmokkel moest Gemmeke aftreden als inspecteur van politie. Vreemd genoeg bleef hij in functie bij de krijgsmacht. Op 11 mei werd hij door luitenant Struik gearresteerd en vastgezet. Kort na de capitulatie trok hij met de Duitsers op, richting Frankrijk. Na de Westfeldzug ging Gemmeke eerst naar de Freimann-kazerne Munchen (SS), hij kwam daar bij het het SS-Ersatzbataillon Deutschland. Daarna kreeg hij een functie bij de Sicherheitsdienst in Den Haag.


Over de Uniformsmokkel van november 1939 en de rol van Gemmeke daarin.Recruteerde:

M. P. A. E. Lalieu (Emile) via Gerken.

A. van Olst(Deze pagina is nog in bewerking. Derhalve zullen, voor zover noodzakelijk, nog aanvullingen en/of correcties volgen.)
Gebruiksvoorwaarden Copyright 2014-2019 J.F.D. Bruinsma, bijgewerkt op 27 september 2019