Depot bataljon Grenadiers


Het Depot bataljon Grenadiers was gelegerd in Scheveningen en ressorteerde onder Depotbrigade I.

Het Depot bataljon was het opleidingscentrum voor de Grenadiers; de dienstplichtigen volgden daar hun zogenaamde "eerste oefening".

1939/1940


De lichting 40-II die op 5 februari 1940 vervroegd was opgekomen en de buitengewoon dienstplichtige lichtingen 1938 en 1939 die in april 1940 waren opgekomen waren in depot, ze hadden niet meer dan een summiere infanterieopleiding genoten of zaten daar nog middenin. ( meer...)

Organisatie


De bevelstructuur van het depotbataljon was gelijk aan die bij een Infanterie bataljon. Het Dep. Bat. bestond uit een staf en zeven compagniën, waarvan vier tirailleur-compagnieën, twee specialisten-compagnieën en een subsistentencompagnie.

Het depot bataljon had een staf en zeven compagniën. Een compagnie was, net als elk regulier infanterie regiment, onderverdeeld in:

- Groep (10-11 man),
- Sectie (30-34 man=3 groepen),
- Compagnie (plusminus 160 man=4 sectiën+staf).

Hieronder de kaderlijst van het depot bataljon Grenadiers mei 1940:

Depotbataljon Grenadiers, Cdt. majoor W.J. Lambert

Onderdeel

Commandant

Locatie

Opm.

Staf (St.-Dep.bat. Gren.)

kapt. H.G. Horn

Scheveningen


1e compagnie
(1-Dep.bat. Gren.)

res. kapt. mr. C.M. v.d. Bergh


2e compagnie
(2-Dep.bat. Gren.)

kapt. H.G. Derx


3e compagnie
(3-Dep.bat. Gren.)

1e. lt. D. Ferwerda


4e compagnie
(4-Dep.bat. Gren.)

res. kapt. J.N.B. Simonis

Bewaking binnenstad Den Haag

5e compagnie
(5-Dep.bat. Gren.)

res. kapt. M. Houbolt

specialisten-compagnie

6e compagnie
(6-Dep.bat. Gren.)

kapt. Ir. M. van Heyningen Nanninga

specialisten-compagnie

7e compagnie
(7-Dep.bat. Gren.)

res. kapt. F.J.W. Boudier

substituten-compagnie

8e compagnie
(8-Dep.bat. Gren.)

mogelijk extra cie.