Depotbataljon Tirailleurcompagnie Tirailleurcompagnie Tirailleurcompagnie Tirailleurcompagnie Staf depotbataljon Mitrailleurcompagnie Specialistencompagnie
(Het depotbataljon had een staf en 6 compagniën.*)

5e (mitirailleur-) compagnie depotbataljon infanterie organieke organisatie (circa 55 man excl. dienstplichtigen)

Bij de (zware) mitirailleurcompagnie werden de dienstplichtigen tot mitraillisten opgeleid aan de hand van de van toepassing zijnde voorschriften.

Het aantal op te leiden korporaals en soldaten staat in het schema niet genoemd, dat hing samen met het aantal opgeroepen dienstplichtigen. De compagnie beschikte over 21 zware mitrailleurs, 21 karren en 21 patroonkarren. Normaal gesproken bestond een mitrailleurgroep/ stuk zware mitrailleur uit 12 man, inclusief de commadant. Daarnaast waren afstandmeters aan de compagnie verbonden, dus de personele bezetting bedroeg organiek waarschijnlijk ongeveer 300 man.


Infanterie Depotbataljon mitirailleurcompagnie*

Commandogroep, compagniescommandant, 1 AOOI, 1 SMI,
2 sergeanten materieel en 3 ordonnansen (8 man)

Sectie en stukscommandanten (35 man)

8x

27x

21x 21x 14x

Kaderopleiding, 2 luitenanten, 4 sergeanten (6 man)

3x 3x

Administratieve groep, SMA, fourier, (2 man)

Keukengroep, sergeant menagemeester, kok, 2 hulpkoks (4 man)(* De organieke sterkte zoals hierboven geschetst betreft het gewenste scenario, in werkelijkheid kwam het voor dat er meer of minder personeel, kader, ondersteuning en zelfs meer of minder compagniën waren. )