Depotbataljon Tirailleurcompagnie Tirailleurcompagnie Tirailleurcompagnie Tirailleurcompagnie Staf depotbataljon Mitrailleurcompagnie Specialistencompagnie
(Het depotbataljon had een staf en 6 compagniën.*)

6e (specialisten) compagnie depotbataljon infanterie organieke sterkte (circa 73 man excl. dienstplichtigen)

Bij de 6e ((specialisten) compagnie werden de dienstplichtigen tot PAG, mortieristen en verbindingspersoneel opgeleid aan de hand van de van toepassing zijnde voorschriften. Er waren drie afdelingen; een PAG, een verbindings- en een mortierafdeling.

Het aantal op te leiden korporaals en soldaten staat in het schema niet genoemd, dat hing samen met het aantal opgeroepen dienstplichtigen. De compagnie zou beschikken over 14 stukken pantserafweergeschut met trekkers, 5 mortieren met karren, 16 motoren en 22 rijwielen. Normaal gesproken bestond een PAG groep uit 6 manschappen, een verbindingsgroep mestal uit 5 manschappen en een mortiergroep uit 7-11 manschappen. Bij elke afdeling was een aparte kaderopelding gevoegd voor aspirant-onderofficieren. Normaal gesproken bestond een mitrailleurgroep/ stuk zware mitrailleur uit 12 man, inclusief de commadant. Daarnaast waren afstandmeters aan de compagnie verbonden, dus de personele bezetting bedroeg organiek waarschijnlijk ongeveer 300 man.


Infanterie Depotbataljon specialisten compagnie*

Commandogroep, compagniescommandant en 16 ordonnansen (17 man)

16x

Pantserafweergeschut (22 man)

7x

15x

12x

Kaderopleiding PAG, 1 luitenant en 1 sergeant (2 man)

2x

Verbindingsafdeling (11 man)

2x


7x

2x 22x 6x

Kaderopleiding VbdA, 1 luitenant en 1 sergeant (2 man)

Mortieren, 2 luitenanten sectiecommandant, 4 sergeanten stukscommandant, 1 sergeant plv stukscommandant, 1 sergeant matereel (11 man)

7x

4x

4x

Kaderopleiding Mtr, 1 luitenant en 1 sergeant (2 man)

Administratieve groep, SMA, fourier, (2 man)

Keukengroep, sergeant menagemeester, kok, 2 hulpkoks (4 man)(* De organieke sterkte zoals hierboven geschetst betreft het gewenste scenario, in werkelijkheid kwam het voor dat er meer of minder personeel, kader, ondersteuning en zelfs meer of minder compagniën waren. )