Depotbataljon Tirailleurcompagnie Tirailleurcompagnie Tirailleurcompagnie Tirailleurcompagnie Staf depotbataljon Mitrailleurcompagnie Specialistencompagnie
(Het depotbataljon had een staf en 6 compagniën.* )

Staf van Depotbataljon infanterie organieke sterkte (circa 30 man excl. dienstplichtigen)


In de tabel hieronder staat het kader genoemd dat organiek aanwezig was bij een depotbataljon infanterie. De staf van het depotbataljon infanterie was klein en werd in de praktijk soms ook wel aangevuld met dienstplichtigen. De nadruk lag bij de staf op de ondersteuning van de infanterieopleiding van het dienstplichtig personeel, in oorlogstijd lag de nadruk ook op bewakingstaken.

Infanterie Depotbataljon staf *

Commandogroep, bataljonscommandant, adjudant, luitenant spec. diensten
3 sergeanten, sergeant tamboer, geweermaker, 2 mitrailleurhersteller M20 en 2 ordonnansen (12 man)

Geneeskundige groep, 2 bataljonsarts, 1 ziekenverzorger, 1 ziekendragers (4 man)

Administratieve groep, Officier van administratie, SMA, sergeant administratie toegevoegd,
3 fourier, facteur, schrijver en 3 hulpschrijver (10 man)

Aanvullingsopleiding voor off. art. 51 Dienstplichtwet, Luitenant, sergeant (2 man)

Detachement motorvoertuigen, 2 chauffeurs vrachtwagen en 2 vrachtwagens (2 man)
(* De organieke sterkte zoals hierboven geschetst betreft het gewenste scenario, in werkelijkheid kwam het voor dat er meer of minder personeel, kader, ondersteuning en zelfs meer of minder compagniën waren. )