Depotbataljon Tirailleurcompagnie Tirailleurcompagnie Tirailleurcompagnie Tirailleurcompagnie Staf depotbataljon Mitrailleurcompagnie Specialistencompagnie
(Het depotbataljon had een staf en 6 compagniën.*)

Tirailleurcompagnie depotbataljon infanterie organieke organisatie (circa 34 man excl. dienstplichtigen)

Bij de tirailleurcompagnie werden de dienstplichtigen tot gewone infanteristen opgeleid op basis van het handboek soldaat en de van toepassing zijnde voorschriften. Les over de werking van het geweer, de lichte mitrailleur, het pistool, etc. werd in groepen gegeven onder leiding van de groepscommandant en/of een instructeur.

Het aantal op te leiden korporaals en soldaten staat in het schema niet genoemd, dat hing samen met het aantal opgeroepen dienstplichtigen.

Bij de kaderopleiding waren aan het begin van de opleiding de aspirant-onderofficieren ingedeeld.


Infanterie Depotbataljon tirailleurcompagnie *

Commandogroep, compagniescommandant, 4 luitenants, 1 AOOI of SMI,
1 sergeant materieel en 2 ordonnansen (8 man)

Administratieve groep, SMA, fourier, (2 man)

Kaderopleiding, luitenant, 2 sergeanten (3 man)

Keukengroep, sergeant menagemeester, kok, 2 hulpkoks (4 man)

Groepscommandanten (15 man)


15x

12x voor scherpe schoten
8x voor losse schoten
8x voor exercitie(* De organieke sterkte zoals hierboven geschetst betreft het gewenste scenario, in werkelijkheid kwam het voor dat er meer of minder personeel, kader, ondersteuning en zelfs meer of minder compagniën waren. )