Overzicht Infanterie Bewakingstroepen


Op 9 April 1940 werden de militairen die op dat moment in depot zaten, verdeeld over vier piketten onder commando van een officier. Elk piket bestond uit twee geweergroepen en twee lichte miltrailleurgroepen. Voor het vervoer van de piketten naar bedreigde plaatsen waren de ménage-auto's beschikbaar.

Deze uit de depots samengestelde detachementen werden Depot Compagnie Bewakingstroepen, kortweg Dep. C.B.T., die ingezet werden bij treinstations en andere strategische punten. Daarnaast werden er zeven bewakingscompagniën geformeerd ter bewaking van diverse vliegvelden.

De bevelstructuur van een bewakingscompagnie was gelijk aan die bij een Infanterie compagnie.

Overzicht genummerde infanterie bewakinsgtroepen in tabel


Bewakings- Bataljon/ Compagnie

Depot

Commando

Locatie 10-5-1940

Ie Bat. Bew.Tr.

1e Dep. Bat.

Etappencommando Amsterdam

Amsterdam

1e Cie. Bew.Tr.

1e Dep. Bat.


Vliegveld Bergen

2e Cie. Bew.Tr.

2e Dep. Bat.


Vliegpark Gilze-Rijen

3e Cie. Bew.Tr.

3e Dep. Bat.


Vliegpark Haamstede

4e Cie. Bew.Tr.

4e Dep. Bat.


Vliegveld Ruigenhoek

5e Cie. Bew.Tr.

5e Dep. Bat.


Vliegpark Gilze-Rijen

6e Cie. Bew.Tr.

6e Dep. Bat.


Vliegpark Hilversum

7e Cie. Bew.Tr.

5e Dep. Bat.


Vliegveld Bergen

Grens Bataljon

Depot

Commando

Locatie 10-5-1940