Fotoalbum Jan Krassenburg

Hieronder is de fotocollectie van Jan Krassenburg opgenomen die we van zijn zoon mochten ontvangen. Bij het commentaar is gebruik gemaakt van de kennis van lokaal bekenden, met speciale dank aan Joop Boxstart.

Jan was sergeant, groepscommandant van een man of 10. Waar hij in de meidagen was gestationeerd is onduidelijk gebleven. Een groot deel van de periode daarvoor bracht hij door in Babberich, getuige de vele foto's.

Jan ontmoette tijdens zijn verblijf in Babberich in 1939 Leida Berens, de dochter van Johannes Hendrikus, sluiterij en cafehouder aan de Kerkstraat 3 in Zevenaar. Cafe Berens was gelegen naast slagerij Ot Jacobs (voor de oorlog) en kruidenier / manufacturier Hetterscheid (tot 1960). Het cafe lag precies tegenover de R.K. pastorie in de directe nabijheid van de R.K Andreaskerk. Cafe Berens lag heel schuin tegenover het hotel Jansen. Hotel Jansen lag verder van de kerk, dichter bij het station. Hotel Jansen droeg ook de naam hotel "de Pauw". De Kerkstraat is de verbindingsweg tussen het centrum (Markt) van Zevenaar en het spoorwegstation. Door de Kerkstraat kwamen dus relatief veel douaneambtenaren, marechaussee, reizigers maar ook de soldaten van de Grenstroepen.

Jan trouwde met Leida en samen kregen ze drie kinderen. Jan Krassenburg overleed op 20 april 2011. Leida was in 1996 overleden. Deze verzameling foto's geeft een goed sfeerbeeld van de tijd dat de soldaten van de Grenstroepen in Babberich lagen. Heeft u informatie in de vorm van dagboeken, verslagen of fotomateriaal over de soldaten van de grenstroepen in dit deel van het land, dan hoop ik van harte dat u contact met mij opneemt opdat we die op deze site kunnen delen.

Jan Krassenburg werd op 24 oktober 1938 dienstplichtig soldaat. Kort daarop begon hij met de kaderopleiding; een militaire opleiding voor onderofficieren. Deze foto toont hem met een groepje medeleerlingen in kersverse uniformen. Krassenburg zit op de foto rechtsvooraan. Meer..

Foto uit het begin van de kaderopleiding met een groepje medeleerlingen in kersverse uniformen. Krassenburg staat links op de foto.

Tijdens opleiding op de schietbaan deed Krassenburg schietoefeningen met de lichte mitrailleur M20. Gedurende de opleiding werd hij op 27 maart 1939 bevorderd tot korporaal. Op de foto staat de broer van Leida, sergeant Theo Berens. Hij was ook groepscommandant bij 22 G.B. Zijn korporaalchevrons zijn op de rechteronderarm zichtbaar.

Tijdens zijn diensttijd in Babberich bezocht hij regelmatig het cafe slijterij Berens aan de Kerkstraat 3 in Zevenaar. Johannes ontwikkelde een relatie met de dochter van de eigenaar. Zijn latere echtgenote zit hier op de foto in het midden bij de hond.

Onbekende persoon met klompen die aardappels rooit, hoogstwaarschijnlijk in Babberich nabij de barakken.

Zes soldaten, een korporaal en sergeant Krassenburg zitten ontspannen voor een barak. Mogelijk zijn dit de barakken op het terrein van Boolting aan de Beekseweg 13. Krassenburg zit op de foto 3e van links.

Zes soldaten, een korporaal en sergeant Krassenburg zijn in een boom geklommen. Waarschijnlijk in het najaar van 1939. Krassenburg staat op de foto geheel in het midden. Meer..

Zes soldaten, een korporaal en sergeant Krassenburg achter een boerderij bij een (toen al) oudere personenauto. Krassenburg zit op de foto rechtsvooraan.

Zes soldaten, een korporaal en sergeant Krassenburg achter een boerderij op een boerenkar met paard. Krassenburg staat op de foto op de bok, 2e van rechts.

De dochter van Toon Berens en latere echtgenote van Krassenburg in zijn uniform. Mogelijk is deze foto genomen in Zevenaar aan de Kerkstraat. Inmiddels droeg Krassenburg een embleem buitengewoon geoefend handgranaatwerper op de linkermouw.

Tafereel bij fabriek. Mogelijk een steenfabriek, op de achtergrond is de schoorsteenpijp zichtbaar.

Onbekende militairen bij wat op de achtergrond een winkel lijkt. De latere echtgenote van Krassenburg staat links op de foto.

Onbekende militair met beenkappen. Hij staat op een betonnen duiker/buis die uitloopt in de sloot langs de Landeweer die aldaar de Ravenstraat kruiste. De fotograaf stond dus op de Ravenstraat, kijkend in oostelijke richting over de Landeweer. Ter hoogte van de bomen in de achtergrond zou later Rijksweg A12 worden aangelegd.

Krassenburg met onbekende militair van Krassenburg13 bij Landgoed Hees aan het Hazenpad. De ontwikkeling van Rijksweg A12 was op gang gekomen en de hopen zand liggen klaar. Op de stenen sokkel staat toegang verboden. De sokkel is nog steeds zichtbaar in het landschap. Zie hier.

Krassenburg op een betonnen duiker-buis aan de Ravenstraat, komende uit de richting Babberich kijkend naar rechts over de sloot langs de Landeweer.

Krassenburg op de Ravenstraat ter hoogte van Post Claes.

Wintertafereel uit collectie van Krassenburg. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een afbeelding uit de winter van 1939-1940 waarbij telefoon verbindingskabels werden gelegd, mogelijk langs de Ravenstraat.

Wintertafereel uit collectie van Krassenburg. Hoogstwaarschijnlijk gaat het ook hier om een afbeelding uit de winter van 1939-1940 waarbij telefoon verbindingskabels werden gelegd, mogelijk langs de Ravenstraat. Krassenburg staat op de foto, 3e van rechts.

Op de voorgrond twee barakken die stonden in de wei van Herman Boolting, op het perceel van Beekseweg 13. Daarachter het huis "Het Rayland" van J. Tiemessen aan de Sleeg 35. De fotograaf staat op de Beekseweg. De fietser in de verte rijdt over de Sleeg.

Krassenburg op het buitentoilet, een kast bovenop een latrine.

Een aantal militairen ter grote van een sectie met Klaas Kaspers (staat op de foto 2e van rechts bovenste rij). Krassenburg zit op de onderste rij, 3e van links. Mogelijk behoorden beiden dus (tijdelijk) tot dezelfde eenheid. Op 9 april 1940 werd het 22e Grensbataljon grondig gereorganiseerd en een aantal eenheden opnieuw ingedeeld. Deze foto was ook opgenomen in de collectie foto's van Kaspers.

Krassenburg bij zijn stapelbed, mogelijk in de barak bij Boolting. Deze foto was ook opgenomen in de collectie foto's van Kaspers.

Krassenburg wist aan krijgsgevangenschap te ontkomen en ging op 31 mei 1940 met groot verlof. Hoe hij precies is teruggekomen in Rotterdam, staat niet vast. Bij thuiskomst zag hij de puinhopen van zijn woonplaats hetgeen voor hem als een grote schok moet zijn gevoeld. Deze foto werd waarschijnlijk door hem gemaakt.

Deze foto van 11 juni 1941 is genomen bij het Raadhuis van Wassenaar. Leida werkte in die periode als huishoudster in Wassenaar.

Foto vanuit het woonhuis aan de Lange Hilleweg 147 genomen in noordelijke richting. Onduidelijk is wanneer de foto van deze viermotorige bommenwerpersformatie is gemaakt.