2 Regimenten, 1 Depotbataljon, 1 Grensbataljon en 1 GrenscompagnieDe Grenadiers vormden, net als de Jagers, van oudsher een keurkorps dat een nauwe verbintenis had met het Koninklijk Huis. De Grenadiers dienden "onder het oog des Konings"; ze waren gelegerd waar de Koning(in) resideerde, in 1939/1940 was dat in Den Haag. Van oorsprong was het regiment Grenadiers een Garderegiment hetgeen in 1948 nog eens werd bevestigd.

De traditie van gezagsgetrouwheid kwam tot uiting bij hun rol in het neerslaan van de opstanden die eind 1918 als de Troelstra revolutie de boeken in ging.

De grenadier werd van oorsprong dan ook als een elitaire soldaat gezien, mede omdat hij bepaalde fysieke kwaliteiten diende te bezitten. Meestal waren zij bijzonder sterk of lenig, omdat ze de zware granaten ver moesten kunnen wegslingeren.

Aan de vooravond van WOII waren de Grenadiers, net als het Regiment Jagers, eigenlijk alleen in naam, hun traditie en hun band met het Koningshuis speciaal.

Dislocatie mei 1940


- Het Regiment Grenadiers was gelegerd in Loosduinen.
- 3e bataljon (III-R.Gr.) op het vliegveld Ypenburg, onder leiding van majoor H.C.R. Ten Haaf
- Het 23e Regiment Infanterie, de oudere lichtingen van de Grenadiers bij de Groep Merwede, verdeeld over de vakken Sleeuwijk (II-23 R.I.), Arkel (I-23 R.I.) en Leerdam (III-23 R.I.).
- Het Depotbataljon Grenadiers te Scheveningen, onder leiding van majoor W.J. Lambert.
- Het Grensbataljon Grenadiers te Scheveningen.
- De reserve-grenscompagnie Grenadiers in Den Haag en bij de paleizen Noordeinde en Huis ten Bosch, onder leiding van kapitein H.F.D. Oxenaar.

Organisatie


De organisatie van de eenheden, week niet af van de reguliere infanterie. Een regiment Grenadiers was, net als elk regulier infanterie regiment, onderverdeeld in:

- Groep (10-11 man),
- Sectie (30-34 man=3 groepen),
- Compagnie (plusminus 160 man=4 sectiën+staf),
- Bataljon (plusminus 750 man=3 compagniën+staf),
- Regiment (plusminus 2.500 man=3 bataljons+staf),

Elke groep (10-11 man) beschikte over een lichte mitrailleur, de compagniën bestond uit vier sectiën, de bataljons uit drie compagniën en een zware mitrailleur compagnie (zie schema in rechterkolom). Het regiment had de beschikking over drie bataljons en een staf, verder waren aan het regiment de 47e Compagnie Mortieren, de 47e Compagnie Pag. en de 47e Batterij 6 veld toegevoegd.

Bewapening


Het persoonlijk wapen van de grenadier was, niet zoals de naam zou doen vermoeden, de handgranaat, maar het Hembrug M95 Steyer Manlicher geweer.


De 1ste compagnie van het 2de bataljon grenadiers (1-II-RGr.) vertrok op 11 juli 1938 vanaf het S.S. station Den Haag naar de Harskamp.foto: NIODGeschiedenis


Oorspronkelijk was - zoals het begrip al duidelijk maakt - de grenadier een soldaat die granaten wierp. Ze werden in het gevecht beschermd door infanterie, en vrijwel altijd rechts in de opstelling van een eenheid gepositioneerd. Zij wierpen holle ijzeren of bronzen projectielen met buskruit gevuld, waarin een aangestoken lont hing. Het projectiel was de oorsprong van zowel de brisantgranaat als de handgranaat.

Hoewel zij vaak automatisch aan de Jagers worden gekoppeld - logisch door de regelmatige verwevenheid alsmede door de gelijktijdige bevestiging van de Korpstraditie in 1829 - is de grenadier als legerfunctionaris veel ouder. Gedurende de Tachtig Jarige Oorlog [1568-1648] waren er al granaatwerpende specialisten in de dienst en in 1673 werden de eerste grenadierscompagnies gevormd. Ondanks dat de handgranaat gedurende enige tijd van het slagveld verdween, bleef de erenaam grenadiers voor uitnemende korpsen der infanterie.

Belangrijkste Reorganisaties:


1829 Oprichting
1913 Voorbereiding mobilistatie WO1
1939 Voorbereiding mobilistatie WO2
1947 Opbouw na WO2
1992 Uitstel opkomstplicht militaire dienstplicht

Overzicht wapentraditie van de Grenadiers


Opgeheven Regimentsstaven;
7 jul 1829 - 1841 Staf van Afdeling Grenadiers
1841 - 1843 Staf van Regiment Grenadiers
1843 - 1913 Staf van Regiment Grenadiers en Jagers
1913 - 1948 Staf van Regiment Grenadiers
1949 opgeheven
1939 - 1940 Staf van 23e Regiment Infanterie
1940 opgeheven

Verdeeld Bataljon (stamonderdeel van 1e en 2e bataljon);
7 jul 1829 - 1830 2e Bataljon van Afdeling Grenadiers, daarna verdeeld over 1e en 3e Bataljon

1e Bataljon (stamonderdeel);
7 jul 1829 - 1841 1e Bataljon van Afdeling Grenadiers
1841 - 1843 1e Bataljon van Regiment Grenadiers
1843 - 1913 1e Bataljon van Regiment Grenadiers en Jagers
1913 - 1947 1e Bataljon van Regiment Grenadiers
1950 - 1956 413e Gardebataljon Grenadiers
1957 - 1960 11e Gardebataljon Grenadiers
1960 - 1994 11e Pantserinfanteriebataljon Garde Grenadiers
1995 - 2003 11e Infanteriebataljon Garderegiment Grenadiers en Jagers
2003 - 11e Infanteriebataljon Air Assault Garderegiment Grenadiers en Jagers ( 11 Infbat Aaslt GGJ)

Vaandelopschriften (1-12-2019): Tiendaagse Veldtocht 1831, Ypenburg Ockenburg 1940, West-Java 1946-1949, Oost-Java 1947-1949, Sangin 2007

2e Bataljon (stamonderdeel);
7 jul 1829 - 1830 3e Bataljon van Afdeling Grenadiers
1830 - 1841 2e Bataljon van Afdeling Grenadiers
1841 - 1843 2e Bataljon van Regiment Grenadiers
1843 - 1913 2e Bataljon van Regiment Grenadiers en Jagers
1913 - 1947 2e Bataljon van Regiment Grenadiers
1950 - 1952 2e Bataljon van Garderegiment Grenadiers
1952 - 1957 331e Gardebataljon Grenadiers
1957 - 1991 31e Gardebataljon Grenadiers
1992 opgeheven

Vaandelopschriften (1-12-1967): Brussel 1830, Tiendaagse Veldtocht 1831, Westland 1940

3e Bataljon;
1 apr 1913 - 1948 3e Bataljon van Regiment Grenadiers
1948 - 1950 3e Bataljon van Garderegiment Grenadiers
1950 - 1957 111e Gardebataljon Grenadiers
1957 - 1991 51e Gardebataljon Grenadiers
1992 opgeheven

Vaandelopschriften ( 1-12-1967): Ypenburg 1940, West-Java 1946-1949

4e Bataljon (voortgekomen uit 1e Bataljon);
1 aug 1914 -1918 3e Landweerbataljon
1939 - 1940 1e Bataljon van 23e Regiment Infanterie
1947 - 1948 4e Bataljon van Regiment Grenadiers
1948 - 1950 4e Bataljon van Garderegiment Grenadiers
1954 - 1958 513e Gardebataljon Grenadiers
1958 - 1991 112e Gardebataljon Grenadiers
1992 opgeheven

Vaandelopschriften (1-12-1967): Merwede 1940, Oost-Java 1947-1950

5e Bataljon (voortgekomen uit 2e Bataljon)
1 aug 1914 - 1918 32e Landweerbataljon
1939 - 1940 2e Bataljon van 23e Regiment Infanterie
1947 - 1948 5e Bataljon van Regiment Grenadiers
1948 - 1950 5e Bataljon van Garderegiment Grenadiers
1950 - 1957 923e Gardebataljon Grenadiers
1958 - 1991 311e Gardebataljon Grenadiers
1992 opgeheven

Vaandelopschriften (1-12-1967) : Merwede 1940, Soenda eilanden 1947-1950

6e Bataljon (voortgekomen uit 3e Bataljon);
28 aug 1939 - 1940 3e Bataljon van 23e Regiment Infanterie
1949 - 1950 6e Bataljon van Regiment Grenadiers
1950 - 1991 931e Gardebataljon Grenadiers
1992 opgeheven

Vaandelopschriften (1-12-1967) : Merwede 1940, West- en Midden-Java 1948-1950

7e Bataljon (voortgekomen uit 2e Bataljon);
apr 1939 - 1940 Grensbataljon Grenadiers (voortgekomen uit 2e Bataljon)
1949 - 1950 7e Bataljon van Regiment Grenadiers
1950 - 1991 932e Gardebataljon Grenadiers
1992 opgeheven

Vaandelopschriften (1-12-1967) : 's Gravenhage 1940, West- en Semarang 1949-1950


bron: H. Ringoir, Gegevens over de traditie der Infanterie