2 Regimenten, 1 Depotbataljon, 1 Grensbataljon en 1 Grenscompagnie



Van oorsprong werd de naam Jagers gegeven aan de lichte infanterie die zich vooral toelegde op verkenning, tirailleren en optraden als scherpschutters. Waar de infanteristen en de Grenadiers tot 1912 opvielen door hun felle kleuren, droegen de Jagers doorgaans een groen of grijs tenue. De Jagers vormden, net als de Grenadiers, van oudsher een keurkorps dat een nauwe verbintenis had met het Koninklijk Huis. Zij dienden "onder het oog des Konings"; en waren gelegerd waar de Koning(in) resideerde, in 1939/1940 was dat in Den Haag.

De Jagers dienden bij het Regiment Jagers, het oudere reservisten onderdeel bij 24 RI, bij een Grensbataljon Jagers alsmede een Grenscompagnie Jagers.

Dislocatie mei 1940


- Het Regiment Jagers was gelegerd in Naaldwijk
- 3e bataljon (III-R.J.) op het vliegveld Waalhaven, onder leiding van majoor A.J.R. de Vos
- Het 24e Regiment Infanterie, de oudere lichtingen van de Jagers in het Maas-Waalgebied.
- Het Depotbataljon Jagers te Scheveningen
- Het Grensbataljon Jagers in Noord Brabant
- De reserve-grenscompagnie Jagers in Den Haag

Organisatie


De organisatie van de eenheden, week niet af van de reguliere infanterie. Een regiment Jagers was, net als elk regulier infanterie regiment, onderverdeeld in:

- Groep (10-11 man),
- Sectie (30-34 man=3 groepen),
- Compagnie (plusminus 160 man=4 sectiën+staf),
- Bataljon (plusminus 750 man=3 compagniën+staf),
- Regiment (plusminus 2.500 man=3 bataljons+staf),

Elke groep (10-11 man) beschikte over een lichte mitrailleur, de compagniën bestond uit vier sectiën, de bataljons uit drie compagniën en een zware mitrailleur compagnie (zie schema in rechterkolom). Het regiment had de beschikking over drie bataljons en een staf, verder waren aan het regiment de 48e Compagnie Mortieren, de 48e Compagnie Pag. en de 48e Batterij 6 veld toegevoegd.

Bewapening


Het persoonlijk wapen van de jager was het Hembrug M95 Steyer Manlicher geweer.


De hoornblazer Sebel van de Jagers.foto: NMM Soesterberg



Geschiedenis


De Jagers waren samen met de Grenadiers de infanteristisch specialisten in het 18e en 19e eeuwse leger. De eerste Jagers waren al in 1631 in dienst bij de Landgraaf van Hessen, zij kenmerkten zich door beweeglijkheid en snelheid. Zij werden oorspronkelijk veelal gerekruteerd uit boeren en burgers die goed konden jagen en daarom ook goede schutters waren.

De eerste Jagers in Nederlandse krijgsdienst traden op in dienst van het bekende legioen lichte troepen van Generaal Graaf van Maillebois. In 1787 werd het legioen lichte troepen opgedoekt, waarna de troepen in Nederlandse krijgsdienst traden.

Strikt genomen was de Jager een gewone infanterist - zij kleden zich traditioneel in het groen en zij droegen jachthoorns. Beide tradities zijn vandaag de dag in het wapen van de Jagers nog steeds terug te vinden. De Jagers waren specialisten. Zij deden verkenningen, waren scherpschutters - en daarmee als eerste met geweren met getrokken lopen uitgerust - en werden vaak belast met speciale missies zoals hinderlagen of wat we heden ten dage 'special operations' opdrachten zouden noemen.

De Jagers werden in het Nederlandse leger ingezet als individualisten [scherpschutters] en vielen niet onder de salvo-tactiek van de rest van de infanterie. Ze werden een elitair korps. In 1829 werd het korps [samen met dat van de Grenadiers] door de Koning bevestigd.

Aan de vooravond van WOII was de traditie nog steeds in het vaandel van het regiment Jagers, maar was de eenheid een reguliere landmacht eenheid zonder dat zij beter of specialistisch geoefend was.

Belangrijkste Reorganisaties:


1829 Oprichting
1913 Voorbereiding mobilistatie WO1
1939 Voorbereiding mobilistatie WO2
1947 Opbouw na WO2
1992 Uitstel opkomstplicht militaire dienstplicht

Overzicht wapentraditie van de Jagers


Opgeheven Regimentsstaven;
8 sep 1829 - 1841 Staf van Afdeling Jagers
1841 - 1843 Staf van Regiment Jagers
1843 - 1913 Staf van Regiment Grenadiers en Jagers
1913 - 1948 Staf van Regiment Jagers
1948 - 1950 Staf van Garderegiment Jagers
1953 - 1964 Staf van Regiment Jagers

1939 - 1940 Staf van 24e Regiment Infanterie
1940 opgeheven

1e Bataljon (stamonderdeel);
7 jul 1829 - 1840 2e Bataljon Jagers
1840 - 1841 2e Bataljon van Afdeling Jagers
1841 - 1843 2e Bataljon van Regiment Jagers
1843 - 1881 4e Bataljon van Regiment Grenadiers en Jagers
1881 - 1905 5e Bataljon van Regiment Grenadiers en Jagers
1905 - 1913 3e Bataljon van Regiment Grenadiers en Jagers
1913 - 1947 1e Bataljon van Regiment Jagers
1952 - 1957 412e Gardebataljon Jagers
1957 - 1960 12e Gardebataljon Jagers
1960 - 1994 12e Pantserinfanteriebataljon Garde Jagers
1995 - 2003 11e Infanteriebataljon Garderegiment Grenadiers en Jagers (samenvoeging)
2003 - 11e Infanteriebataljon Air Assault Garderegiment Grenadiers en Jagers ( 11 Infbat Aaslt GGJ)

Vaandelopschriften (1-12-2019): Tiendaagse Veldtocht 1831, Ypenburg Ockenburg 1940, West-Java 1946-1949, Oost-Java 1947-1949, Sangin 2007

2e Bataljon (stamonderdeel);
7 jul 1829 - 1830 1e Bataljon Jagers
1830 - 1841 1e Bataljon van Afdeling Jagers
1841 - 1843 1e Bataljon van Regiment Jagers
1843 - 1881 3e Bataljon van Regiment Grenadiers en Jagers
1881 - 1913 4e Bataljon van Regiment Grenadiers en Jagers
1913 - 1940 2e Bataljon van Regiment Jagers
1950 - 1957 311e Gardebataljon Jagers
1957 - 1991 32e Gardebataljon Jagers
1992 opgeheven

Vaandelopschriften (1-12-1967): Tiendaagse Veldtocht 1831, Westland 1940

3e Bataljon;
1 apr 1913 - 1948 3e Bataljon van Regiment Jagers
1948 - 1950 3e Bataljon van Garderegiment Jagers
1950 - 1958 112e Gardebataljon Jagers
1957 - 1991 52e Gardebataljon Jagers
1992 opgeheven

Vaandelopschriften ( 1-12-1967): Westland 1940, West-Java 1946-1949

4e Bataljon (voortgekomen uit 1e Bataljon);
1 aug 1914 -1918 36e Landweerbataljon
1939 - 1940 1e Bataljon van 24e Regiment Infanterie
1947 - 1948 4e Bataljon van Regiment Jagers
1948 - 1950 4e Bataljon van Garderegiment Jagers
1954 - 1957 512e Gardebataljon Jagers
1958 - 1991 122e Gardebataljon Jagers
1992 opgeheven

Vaandelopschriften (1-12-1967): Maas-Waalstelling en Grebbeberg 1940, Oost-Java 1947-1950

5e Bataljon (voortgekomen uit 2e Bataljon)
1 aug 1914 - 1918 47e Landweerbataljon
1939 - 1940 2e Bataljon van 24e Regiment Infanterie
1948 - 1950 5e Bataljon van Garderegiment Jagers
1950 - 1957 933e Gardebataljon Jagers
1958 - 1991 312e Gardebataljon Jagers
1992 opgeheven

Vaandelopschriften (1-12-1967) : Maas-Waalstelling en Grebbeberg 1940, Celebes en Oost-Java 1947-1950

6e Bataljon (voortgekomen uit 3e Bataljon);
28 aug 1939 - 1940 3e Bataljon van 24e Regiment Infanterie
1948 - 1950 6e Bataljon van Garderegiment Jagers (421e infbat)
1950 - 1991 941e Gardebataljon Jagers
1992 opgeheven

Vaandelopschriften (1-12-1967) : Maas-Waalstelling en Grebbeberg 1940, Oost-Java 1947-1950

7e Bataljon (voortgekomen uit 2e Bataljon);
apr 1939 - 1940 Grensbataljon Jagers
1949 - 1950 7e Bataljon van Regiment Jagers
1950 - 1991 444e Gardebataljon Jagers
1992 opgeheven

Vaandelopschriften (1-12-1967) : Noord-Brabant en Betuwe 1940


bron: H. Ringoir, Gegevens over de traditie der Infanterie